KEEP CALM AND CARRY ON

När det blåser hårt i politiken kan det vara värt att ta ett djupt andetag och försöka behålla fötterna på jorden. Trots utfästelser om att vara den vuxna i rummet är det rätt få som verkar klara av att hålla huvudet kallt i ett läge där eter och spaltmetrar domineras av taktik och politiskt spel.
 
Det är en sak att inte dela de bedömningar som partier och politiker av en annan kulört än ens egen gör och att göra det tydligt att en inte delar dessa. Det är en annan sak att vara upprörd och spela förvånad över att partier gör just precis vad de gått till val på att göra.
 
Det är med andra ord inget _konstigt_ att vare sig allianspartierna eller SD röstade emot Stefan Löfven som statsminister, eftersom att det var precis vad de gick till val på att göra. Däremot tycker säkert jag och säkerligen många med mig på den rödgröna sidan att det var ett tråkigt och olyckligt beslut, och hade helst sett en annan utgång.
 
På samma vis är det fullkomligt naturligt att allianspartierna kommer att försöka bilda en alliansregering. Det är vad de sagt hela tiden att de har som ambition. Men eldprovet kommer i hur de agerar i förhållande till Sverigedemokraterna, särskilt för L och C som gjort det tydligt att de inte tänker regera med någon som helst typ av indirekt eller direkt stöd av SD.
 
Det är inte heller märkligt att Stefan Löfven inte avgår frivilligt i ett läge där de rödgröna är större än alliansen. Även S och MP agerar precis i enlighet med hur de i förväg redogjort för väljarna att de tänker agera. Och att testa sitt förtroende i kammaren snarare än att omedelbart skicka in sin egen avskedsansökan är ingen statskupp eller något upprörande, hur mycket vissa på den yttre högerkanten än vill göra det gällande. Istället rätt självklart givet det parlamentariska läget och regeringsformens utformning.
 
Och om vi ska hålla huvudet kallt kanske alla politiska läger ska sänka förväntningarna på att alla andra tänker precis som de själva. Jag tror exempelvis att:
– Många på allianssidan grovt underskattar hur SD kommer att agera framöver. Alla partier drivs av vilja till makt och inflytande. SD kommer såklart inte rösta emot en alliansregering i varje enskild omröstning, men självklart kräva en hel del i utbyte i längden.
– En hel del på den rödgröna sidan våldsamt underskattar hur stort steget för C och L vore att samarbeta och bryta upp allianssamarbetet, eller för den delen vilka antipatier de känner inför socialdemokratin.
– C och L i det här läget verkar ha en direkt naiv förväntan om att S snällt ska släppa fram en alliansregering så att de slipper prata med SD.
– Många moderater inte riktigt verkar förstå hur stark motvilja mot SD det finns inom C och L. De moderater som runt om i olika kommuner öppnat för eller redan inlett diskussioner med SD eller som nu ställer krav på mer av samarbete med SD skapar splittring inom det borgerliga blocket och gräver alliansens grav.
 
Självklart finns en hel del som inser ovanstående, och kan göra skillnad på förhoppningar och analys. Men de största felstegen i politiken gör man som vanligt om man går på sitt eget spinn, för att citera Tony Blairs memoarer. Och det känns just nu som att en och annan i politikerbubblan i Sverige faktiskt ändå gör just det.
 
Sammanfattningsvis gör samtliga partierna just nu precis som de sagt före valet att de ska göra. En hel del verkar bära på övertro kring att alla andra resonerar precis som de själva. Och allt för få verkar klara av att (eller inte vilja) göra sansade eller nyanserade analyser i ett laddat läge där tonläget för länge sedan gått över styr.
 
Inom kort kommer Sverige hamna i ett läge där det inte är lika förutsägbart längre, där alla gjort som de meddelat före valet och där det föga överraskande visar sig att ingen kan styra landet givet de premisserna. Kanske ska vi redan nu blicka bakom det hörnet och börja justera retoriken från alla politiska läger efter en situation där kraven på samarbete över blocken, kompromisser och tålamod med varandras olika utgångspunkter kommer att öka dramatiskt.
Advertisements