Låt oss hoppas på 2016

En chefs viktigaste uppgift är att gjuta engagemang, hopp och självförtroende hos sina medarbetare. På samma vis är det en politikers viktigaste uppgift att skapa engagemang, hopp och självförtroende hos människor. Att stå för en vision som människor både kan längta efter och fästa sitt hopp till.

2015 var året då politiken kollektivt misslyckades med att göra detta, inte bara i Sverige, utan på väldigt många olika platser.

Om vi inte ens själva tror att vi ska lösa utmaningar, hur stor bli då sannolikheten att vi någonsin gör det? Om politiker utstrålar hopplöshet, så sprider det sig runt om i samhället.

Det saknas inte utmaningar. Den främsta blir att få alla människor som nu kommit till Sverige att komma i arbete. En annan att åter få självbilden om att Sverige är en humanitär stormakt med att stämma överens med vilken politik som faktiskt förs. Att lyckas hålla nere den globala temperaturökningen till att vara i närheten av målet om 1,5 grad är ytterligare en utmaning av stora mått. Om vi inte själva tror att vi kan lösa de här utmaningarna så blir nog möjligheten att faktiskt göra det marginell. Människors idéer om framtiden är påfallande ofta någonting självuppfyllande.

Jag har tydligt uttryckt min besvikelse på mitt eget parti det här året, i synnerhet i samband med att jag nu lämnat min tjänst på statsrådsberedningen. Men Miljöpartiet är ändå väsentligt bättre på att utstråla den här framtidstron än de flesta andra partier i Sverige.

Det finns krafter som inte ens vill ge hopp och självförtroende till människor. Krafter som istället livnär sig på att sprida misstroende och hat mellan människor. Låt inte de krafterna bli än starkare 2016.

Men om en positiv framtidsberättelse ska vara trovärdig så måste den fyllas med ett innehåll. Låt 2016 bli året då politikutvecklingen får stå i centrum. Då politikerna lägger mer fokus på att hitta lösningarna än på att misskreditera varandra. Men innehållet som kommer ur politikutvecklingen är bara en del. Politikerna måste också lyfta blicken och själva utstråla stolthet – stolthet över så långt vi har kommit hittills, för allt positivt som ändå finns i samhället just nu och för den svenska samhällsmodellen.

Gott nytt 2016

Advertisements